Polityka prywatności

Poniższe informacje zawierają zasady przetwarzania danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej www.nanu-nana.pl, a także Twoje prawa w tym zakresie.

Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z naszej oferty internetowej jest

PaRo Prezenty Sp. z o.o.
Pl. Dominikanski 3
50-159 Wroclaw

E-mail: info@paro-prezenty.pl

2. Definicje

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”). Uznaje się, że osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powiązanie z identyfikatorem, takim jak nazwa, z numerem identyfikacyjnym, z danymi lokalizacyjnymi, z identyfikatorem online lub przez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które podczas odwiedzania strony internetowej są przechowywane lokalnie na urządzeniu końcowym odwiedzającego (np. na komputerze, smartfonie, tablecie). Mogą one zawierać różne informacje o używanym urządzeniu i sposobie użytkowania, które podczas ponownego połączenia z serwerem ustawiającym pliki cookie zostaną przesłane z powrotem w celu rozpoznania użytkownika i jego ustawień.

RODO to skrót od ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Automatycznie gromadzone przez nas dane podczas korzystania ze strony internetowej

Adresy IP i raporty

a)    Wyjaśnienie i cel przetwarzania:
Podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie przetwarzamy następujące informacje:

 • adres IP komputera lub innego urządzenia końcowego (np. tablet lub smartfon) oraz żądanie/-a przeglądarki
 • ilość przesłanych danych, typ i wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu i używany system operacyjny.

Adres IP, jak również informacje odnośnie żądań przeglądarki internetowej są technicznie niezbędne do uzyskania dostępu i korzystania ze strony internetowej; bez przetwarzania tych danych nie jest możliwe uzyskanie dostępu do strony internetowej ani jej wyświetlanie. Dane dotyczące adresu IP po tym, jak nie są już technicznie konieczne do uzyskania dostępu do korzystania ze strony internetowej, zostają usunięte lub przekształcone w dane anonimowe.


Powyższe dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • zapewnienie płynnego nawiązania połączenia ze stroną internetową,
 • zapewnienie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu
 • do innych celów administracyjnych.

Informacje o ilości przesyłanych danych, typie i wersji przeglądarki, rozdzielczości ekranu i używanym systemie operacyjnym są gromadzone i przetwarzane w celu optymalizacji prezentacji treści, określenia wykorzystania systemu, a w przyszłości dokonania zmian i ulepszeń strony internetowej, ewentualnie na podstawie analiz statystycznych.

b)    Podstawa prawna:
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych polega na technicznej możliwości uruchomienia strony internetowej, zoptymalizowanej prezentacji treści u użytkownika i przyszłej dalszej poprawie/ optymalizacji oferty internetowej.

c)    Prawo do sprzeciwu:
Przy przetwarzaniu danych na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO przysługuje Ci, bez uszczerbku dla dalszych praw, prawo sprzeciwu. Patrz poniżej (paragraf 11: „Prawa osoby, której dane dotyczą”)

Użycie plików cookie przez nasz serwer

a)    Wyjaśnienie i cel przetwarzania:

Nasze strony internetowe używają plików cookie ustawionych przez nasz serwer internetowy (patrz wyjaśnienie powyżej), o czym zostaniesz powiadomiony przynajmniej podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej za pomocą wyświetlonego banera.


Pliki cookie używane przez nasz serwer to tak zwane pliki cookie sesji, które są używane do rozpoznawania kilku powiązanych żądań od użytkownika i przypisywania ich do sesji. Zapobiega to w szczególności temu, że użytkownik musi przy każdym działaniu ponownie wprowadzać dane dostępu i jest warunkiem korzystania z różnych funkcjonalności. Pliki te są automatycznie usuwane natychmiast po zakończeniu sesji.

b)    Zapobieganie przechowywaniu plików cookie:
Przechowywaniu plików cookie można zapobiec poprzez odpowiednie zmiany ustawień przeglądarki; poza tym możesz usunąć zapisane pliki cookie z Twojej przeglądarki. Może to m.in. skutkować tym, że niektóre funkcje otwartej strony internetowej mogą nie być dostępne lub mogą być niewygodne w użyciu.

c)    Podstawa prawna:
Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych polega na umożliwieniu i optymalizacji korzystania ze strony internetowej i jej funkcjonalności.


d)    Prawo do sprzeciwu:
Przy przetwarzaniu danych na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO przysługuje Ci, bez uszczerbku dla dalszych praw, prawo sprzeciwu. Patrz poniżej (paragraf 11: „Prawa osoby, której dane dotyczą”)

Google Analytics

a)    Wyjaśnienie i cel przetwarzania:

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, USA („Google”). Na podstawie zawartej z nami umowy o przetwarzaniu zamówień Google gromadzi określone informacje dotyczące użytkowników i użytkowania, agreguje je w pseudonimowe profile użytkowania i przechowuje je w plikach cookie (patrz wyżej). Obejmuje to np. informacje o typie i wersji używanej przeglądarki, używanym systemie operacyjnym, rozdzielczości ekranu, adresie URL odsyłacza (poprzednio odwiedzona strona), anonimowym adresie IP komputera, do którego jest uzyskiwany dostęp, czasie żądania serwera, pobranych plikach, oglądanych filmach, klikniętych reklamach banerowych, składanych zamówieniach, kliknięciach, częstotliwości odsłon strony, stronach wejścia i wyjścia, długości pobytu na poszczególnych stronach, itp. Ma to na celu analizę statystyczną z myślą o przyszłej optymalizacji wyglądu strony internetowej i jej zawartości.

Informacje te są przekazywane i przechowywane przez Google na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Firma Google zobowiązała się do przestrzegania opublikowanej przez Departament Handlu USA umowy o ochronie prywatności między UE i USA w sprawie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z państw członkowskich UE. Certyfikat można zobaczyć na stronie www.privacyshield.gov.

Uruchomiliśmy narzędzie anonimizacji IP, co oznacza, że Państwa adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostaje wcześniej skrócony przez Google, a tym samym przesyłany anonimowo.

Zebrane informacje są zbierane w formie zagregowanej w celu statystycznej analizy korzystania z naszej strony internetowej, dostarczania raportów na temat aktywności na stronie i zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej, a także dostarczania nam dalszych usług analitycznych związanych z witryną i jej wykorzystaniem, np. odnośnie efektów kampanii marketingowych online. Służy to do projektowania naszej obecności w Internecie zgodnie z potrzebami i ciągłej optymalizacji. Adres IP udostępniony w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi informacjami Google.

Maksymalny okres przechowywania danych zebranych za pośrednictwem Google Analytics wynosi 14 miesięcy. Po tym okresie dane zostają automatycznie usunięte.

b)    Zapobieganie przechowywaniu plików cookie:
Przechowywaniu plików cookie można zapobiec poprzez odpowiednie zmiany ustawień przeglądarki; poza tym możesz usunąć zapisane pliki cookie z Twojej przeglądarki. Może to skutkować tym, że niektóre funkcje otwartej strony internetowej mogą nie być dostępne lub mogą być niewygodne w użyciu.

Ponadto możesz

 • zapobiegać gromadzeniu i przesyłaniu danych generowanych przez pliki cookie i tych związanych z korzystaniem z witryny do Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google za pomocą następującego linku (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Pobierz i zainstaluj dostępną wtyczkę do przeglądarki.
 • uniemożliwić gromadzenie danych osobowych przez Google Analytics poprzez rezygnację z nich, klikając poniższy link: > dezaktywuj Google Analytics. W wyniku tego ustawiany jest plik cookie opt-out uniemożliwiający gromadzenie danych przez Google Analytics podczas odwiedzania tej witryny w przyszłości.

 c)    Więcej informacji o Google Analytics:
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod następującymi linkami:

d)    Podstawa prawna:
Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem polega na analizie danych dotyczących użytkowania aby na podstawie tych analiz identyfikować i eliminować błędy oraz optymalizować projekt strony internetowej, a także w celu mierzenia i optymalizacji działań marketingowych.

e)    Prawo do sprzeciwu:
Przy przetwarzaniu danych na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO przysługuje Ci, bez uszczerbku dla dalszych praw, prawo sprzeciwu. Patrz poniżej (paragraf 11: „Prawa osoby, której dane dotyczą”)

Google AdWords / Śledzenie konwersji

a)    Wyjaśnienie i cel przetwarzania:
Aby ocenić i zoptymalizować nasze działania marketingowe online, używamy „Śledzenia konwersji” w ramach usługi online Google AdWords oferowanej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


Jeśli klikniesz na umieszczoną przez nas reklamę online, Google ustawi Ci plik cookie na okres 30 dni. Jeśli użytkownik odwiedzi jedną z naszych stron poprzez jedną z naszych reklam Google w ciągu tych 30 dni, my i Google będziemy mogli określić, poprzez którą reklamę ten użytkownik trafił do nas. Dane osobowe, poprzez które można zidentyfikować indywidualnych odwiedzających, nie są gromadzone. Otrzymujemy jedynie analizę statystyczną całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli nasze reklamy i zostali przeniesieni do naszej witryny.

b)    Zapobieganie przechowywaniu plików cookie:
Przechowywaniu plików cookie można zapobiec poprzez odpowiednie zmiany ustawień przeglądarki; poza tym możesz usunąć zapisane pliki cookie z Twojej przeglądarki. Może to skutkować tym, że niektóre funkcje otwartej strony internetowej mogą nie być dostępne lub mogą być niewygodne w użyciu. Możesz także wyłączyć ustawianie plików cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com”.

Dodatkowo, jako zalogowany użytkownik Google, możesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach w ustawieniach reklam Google:
http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de.
 

c)    Więcej informacji o Google AdWords lub Śledzeniu konwersji:
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod następującymi linkami:

d)    Podstawa prawna:
Podstawą prawną korzystania z Google śledzenie konwersji jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem polega na analizie skuteczności stosowanych przez nas działań marketingowych.


e)    Prawo do sprzeciwu:
Przy przetwarzaniu danych na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO przysługuje Ci, bez uszczerbku dla dalszych praw, prawo sprzeciwu. Patrz poniżej (paragraf 11: „Prawa osoby, której dane dotyczą”)

4. Dane automatycznie gromadzone przez strony trzecie poprzez narzędzia stron trzecich

YouTube-Videos

Filmy wideo na YouTube

a)    Wyjaśnienie i cel przetwarzania:
W naszej ofercie internetowej zamieściliśmy filmy na YouTube, które są przechowywane na stronie http://www.youtube.com/ i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Ta strona jest obsługiwana przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube przetwarza Twoje dane osobowe również w Stanach Zjednoczonych i podporządkował się zasadom ochrony prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


Filmy są zawarte na naszej stronie w „rozszerzonym trybie prywatności”. Oznacza to, że jeśli nie odtwarzasz tych filmów, nie przekazujesz żadnych danych o sobie jako użytkowniku do YouTube. Dopiero gdy odtwarzasz filmy dane zostają przesyłane do YouTube. Nie mamy wpływu na ten transfer danych.

Gdy oglądasz film, YouTube otrzymuje informacje, że uruchomiłeś odpowiednią podstronę naszej witryny. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, na którym jesteś zalogowany, czy też nie ma konta użytkownika. Po zalogowaniu do Google Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Informacje na temat przetwarzania innych informacji można znaleźć tutaj: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/#infocollect.

Jeśli nie chcesz powiązania z Twoim profilem na YouTube, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Twoje dane jako profil użytkowania i używa ich do celów reklamowych, badań rynku i / lub projektowania stron internetowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkownika, przy czym musisz się zwrócić do YouTube, aby z tego prawa skorzystać.

b)    Więcej informacji o  YouTube:
Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych, odwiedź poniższy link: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

5. Wtyczki mediów społecznościowych

Na podstawie artykułu 6 ustęp 1 zdanie 1 lit. f) RODO instalujemy na naszej stronie internetowej wtyczki mediów społecznościowych różnych dostawców, aby umożliwić Ci interakcję z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, aby nasza strona była bardziej interesująca i udostępniana innym użytkownikom. Zamierzony tutaj cel komercyjny jest uznawany za uzasadniony interes w rozumieniu rozporządzenia o RODO. Odpowiedzialność za działanie zgodne z ochroną danych musi być zagwarantowana przez ich odpowiednich dostawców.

a)    Na naszej stronie internetowej zainstalowaliśmy następujące wtyczki mediów społecznościowych, inaczej zwane „Social-Media-Plug-ins“:

 • Facebook (Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA)
 • Google+ (Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA)
 • Twitter (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA)
 • Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland)
 • Xing (XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Deutschland)

Możesz rozpoznać te wtyczki na podstawie logo dostawcy widocznego na naszej stronie internetowej. Dostawcy z siedzibą w USA są członkami porozumienia o ochronie prywatności UE-USA (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

b)    Wspomniane wtyczki są zintegrowane z tak zwanym rozwiązaniem z dwoma kliknięciami. Oznacza to, że ani samo otwarcie naszej strony internetowej, ani proste kliknięcie na logo, nie powoduje zbierania danych osobowych przez tych dostawców. Po pierwszym kliknięciu na logo pojawi się baner podpowiedzi. Dopiero po kolejnym kliknięciu „OK” następuje przekierowanie do dostawcy wtyczek, a on otrzymuje informacje, że uruchomiłaś/-eś odpowiednią stronę internetową naszego serwisu internetowego.


c)    Poprzez aktywację wtyczki Twoje dane osobowe są przesyłane do odpowiedniego dostawcy wtyczek i tam przechowywane. Dostawca wtyczek przechowuje dane zebrane o Tobie jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i / lub projektowania stron internetowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej.


d)    Transfer danych odbywa się niezależnie od tego, czy masz konto u dostawcy wtyczki i czy jesteś tam zalogowany. Jeśli jesteś zalogowany u dostawcy wtyczki, Twoje dane zebrane u nas zostaną bezpośrednio przypisane do istniejącego konta u dostawcy wtyczki. Po naciśnięciu aktywowanego przycisku i np. uruchomieniu łącza do strony, dostawca wtyczek przechowuje te informacje na Twoim koncie użytkownika i udostępnia je publicznie Twoim kontaktom.

e)    Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym musisz skontaktować się z odpowiednim dostawcą wtyczki, aby skorzystać z tego prawa.

f)    Dalsze informacje dotyczące ochrony danych przez dostawców wtyczek można znaleźć pod następującymi linkami:

Facebook
http://www.facebook.com/policy.php ;
http://www.facebook.com/help/186325668085084

Google+
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de

Twitter
https://twitter.com/privacy

Pinterest
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Xing
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

6. Podania o pracę poprzez formularz online

a)    Wyjaśnienie i cel przetwarzania:
Oferujemy możliwość składania podań o pracę i na praktyki zawodowe za pośrednictwem naszej strony internetowej. W tym celu udostępniamy specjalne formularze online.

Na naszej stronie https://www.nanu-nana.pl/ masz możliwość kliknięcia przycisku „Złóż podanie online”. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę z odpowiednimi formularzami. Tutaj zostaniesz poproszony o podanie następujących danych: zwrotu grzecznościowego, imienia i nazwiska, adresu i adresu e-mail oraz numer telefonu (opcjonalnie), które zostaną przez nas zapisane. Kliknij przycisk „Dalej”, aby przejść do następnej strony formularza, która umożliwia przesyłanie plików (np. życiorysu). Po ponownym kliknięciu przycisku „Dalej” nastąpi przejście do strony podsumowującej z naszą polityką prywatności. Użyj przycisku „Prześlij aplikację” aby zakończyć proces aplikacji i przesłać do nas dane. Następnie otrzymasz e-mailem potwierdzenie wpłynięcia do nas Twojego wniosku.


Dane przedłożone przez Ciebie podczas składania wniosku będą przetwarzane wyłącznie w celu opracowania i sprawdzenia Twojej aplikacji. Zostaną również przesłane do firmy Nanu Nanu, której dotyczy konkretne stanowisko pracy, o którą się ubiegasz. O jaką firmę chodzi możesz sprawdzić w ogłoszeniu o pracę, w części „W pigułce”.


W przypadku zatrudnienia opartego na aplikacji dane zostaną umieszczone w aktach personalnych. Jeśli nie zgadzasz się na dłuższe przechowywanie dokumentów aplikacyjnych, Twój profil i dane osobowe zostaną automatycznie usunięte 100 dni po zakończeniu procesu rekrutacji (ostatniego w przypadku kilku równoległych aplikacji).

Do realizacji portalu aplikacyjnego online używamy produktu dostawcy concludis GmbH, Frankfurter Strasse 561, 51145 Kolonia, który jest technicznie hostowany na dedykowanym serwerze Hetzner Online GmbH, Stuttgarter Str. 1 w 91710 Gunzenhausen. Z tymi firmami mamy podpisane umowy na ściśle określone przetwarzanie zleceń.


b)    Specjalne kategorie danych osobowych („dane wrażliwe”)

Dokumenty aplikacyjne złożone przez ciebie mogą zawierać tak zwane specjalne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO, zwane również „danymi wrażliwymi”. Są to dane, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe czy przynależność do związków zawodowych, a także dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.


Na przykład zdjęcie, które Cię przedstawia, może ujawniać informacje o Twoim pochodzeniu etnicznym (np. kolor skóry i włosów), zdrowiu (np. noszenie okularów lub plastra) lub przekonaniach religijnych (np. noszenie odzieży lub biżuterii religijnej). Ogólnie zalecamy, aby nie ujawniać danych wrażliwych.

W przypadku, gdy dokumenty zawierają dane poufne i chcesz je nam przekazać, musisz wyraźnie wyrazić zgodę na przetwarzanie takich danych. Oczywiście możesz swobodnie decydować, czy chcesz wyrazić zgodę, czy nie; ponadto możesz w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Należy jednak pamiętać, że nie możemy przyjąć zgłoszenia, jeśli dokumenty aplikacyjne zawierają takie poufne dane, a osoba aplikująca nie wyraża zgody lub ją wycofuje. Po odwołaniu zgody zapraszamy do ponownego złożenia wniosku bez żadnych specjalnych danych osobowych.

Dane poufne, które podajesz podczas składania podania o pracę, są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania i sprawdzania Twojej aplikacji. Jeśli nie cofniesz zgody na ich przetwarzanie, w przypadku zatrudnienia na podstawie aplikacji dane te zostaną umieszczone w Twoich aktach personalnych. Jeśli nie zgadzasz się na dłuższe przechowywanie dokumentów aplikacyjnych, Twój profil i dane osobowe zostaną automatycznie usunięte 100 dni po zakończeniu procesu rekrutacji (ostatniego w przypadku kilku równoległych aplikacji).

c)    Treść zgody na przetwarzanie danych:

Treść zgody na przetwarzanie danych wrażliwych jest następująca:

Niniejszym potwierdzam, że przeczytałam/-em informacje o ochronie danych osobowych, w szczególności numer ** („podania o pracę w formie formularza online”, w tym wyjaśnienia dotyczące danych wrażliwych). Moje podanie zawiera dane wrażliwe, to znaczy dane osobowe, które należą lub mogą należeć do szczególnych kategorii danych osobowych. Zgadzam się, że Nanu-Nana przetwarza te poufne informacje w celu sprawdzenia i przetworzenia mojego podania, a także przekazuje je do firmy Nanu-Nana, której dotyczy konkretne stanowisko. Jestem świadoma/-y, że mogę cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

d)    Podstawy prawne:
Podstawa prawna przetwarzania

 • ogólnych danych osobowych zawartych w podaniu o pracę, w tym przekazanie ich do firmy Nanu-Nana, której dotyczy konkretna oferta pracy, to § 26 ust. 1 BDSG [Bundesdatenschutzgesetz – niemiecka ustawa o ochronie danych] w połączeniu z art. 88 RODO
 • szczególne kategorie danych osobowych zawarte w podaniu o pracę, w tym przekazywanie ich do firmy Nanu-Nana, której dotyczy konkretna oferta pracy, to art. 9 ust. 2 lit. A RODO.

7. Formularz kontaktowy

a)    Wyjaśnienie i cel przetwarzania:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub próśb możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego online lub e-mailem. Przy tym przetwarzamy dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub przetworzenia prośby. Jeśli korzystasz z formularza kontaktowego online, musisz podać swoje imię i aktualny adres e-mail, abyśmy wiedzieli, kto wysłał zapytanie.


Dane osobowe zgromadzone w ten sposób zostaną usunięte, jeśli ich przechowywanie nie jest już wymagane lub, jeśli istnieją wymogi dotyczące przechowywania, ich przetwarzanie jest ograniczone, chyba że dalsze przetwarzanie jest regulowane przez prawo.


Przetwarzanie Twoich danych osobowych podczas kontaktu z nami opiera się na Twojej zgodzie. Oczywiście kontakt, a tym samym przekazywanie danych osobowych, jest tutaj dobrowolne. Możesz również cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego online lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@paro-prezenty.pl. Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych przeprowadzonego na podstawie zgody aż do odwołania.

b)    Podstawa prawna
Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO.

8. Odbiorca danych osobowych

W związku z udostępnianiem naszej strony internetowej, może dojść - zawsze w określonym celu – do ujawnienia danych osobowych stronom trzecim, do których zaliczają się zgodnie z art. 28 RODO podmioty przetwarzające dane. Chodzi mianowicie o dane z następujących kategorii: dostawcy usług IT (wsparcie dla naszego sprzętu i oprogramowania), twórcy stron internetowych / administratorzy systemu (wsparcie / administrowanie naszą stroną internetową), dostawcy systemu CRM, dostawcy usług pocztowych/ kurierskich, a także wyżej wymienieni dostawcy innych narzędzi stron trzecich zintegrowanych z naszą stroną internetową.

9. Prawa osoby, której dotyczą dane

a)    Masz prawo poprosić nas o potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe dotyczące Ciebie. W takim przypadku masz prawo do informacji o tych danych osobowych w zakresie prawnym (art. 15 RODO w połączeniu z § 34 BDSG). Nie dotyczy to sytuacji, jeśli

 • dane są przechowywane tylko dlatego, że nie można ich usunąć z przyczyn prawnych lub ustawowych wymogów przechowywania, lub
 • dane służą wyłącznie ochronie danych lub kontroli ochrony danych

i dostarczanie informacji wymagałoby nieproporcjonalnego wysiłku, a przetwarzanie do innych celów jest wykluczone przez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

b)    Masz również prawo zażądać korekty nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Ciebie, oraz - z uwzględnieniem celów przetwarzania - uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (art. 16 RODO). W okolicznościach wymienionych w artykule 17 ustęp 1 lit. a) do f) RODO masz również prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że istnieje wyjątek na podstawie art. 17 ust. 3 RODO, a w przypadkach z art. 18 ust. 1 RODO masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Ponadto w przypadkach określonych w art. 20 ust. 1 RODO istnieje prawo do przenoszenia danych.

c)    Masz prawo złożyć skargę do właściwego organu, jeśli uważasz, że przetwarzanie dotyczących Ciebie danych osobowych jest sprzeczne z RODO.

d)    Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu.

O ile przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO („uzasadniony interes”) masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Ciebie danych osobowych, z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji. Skorzystanie z prawa sprzeciwu może oznaczać, że nasza usługa internetowa jako całość lub poszczególne usługi lub funkcje mogą być przez Ciebie używane tylko w ograniczonym zakresie lub wcale.

Stan: 22.05.2018