Impressum

PaRo Prezenty Sp. z o.o.
Pl. Dominikański 3
50-159 Wrocław
info@paro-prezenty.pl

Członek Zarządu: 
Martin Paprotny

Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Handlowego 

KRS      0000250893
NIP       8971711966
REGON 020205784
 

Wyłączenie odpowiedzialności: Cieszymy się, że jesteś zainteresowany naszą stroną internetową i naszą firmą. Mimo starannej kontroli treści załączonych linków wyłączamy odpowiedzalność za ich treść. Za treść załączonych linków odpowiadają wyłącznie właściciele odpowiednich stron.